Sketch of the Day: Pez Fernando

I decided I’d start doing this. Now that my summer holiday has started for all practical purposes (article reading/thesis writing week still leaves a lot of time to do things I don’t usually get around doing), can finally do all this painting and drawing I want to do all the time!

My first venture was a quick ink-sketch of my boyfriend’s elk-skull, Pez Fernando, resting on a rabbit skin.

Oh, and one more thing, from now on, I think I’ll start including a Norwegian and English version of my posts, at least those that aren’t overly wordy. But enough talk, I present to you: PEZ FERNANDO, the demon elk!

 

——–

Så dette var en ting jeg har bestemt meg for å begynne med. Nå som sommerferien er i gang i alle praktiske henseender (artikkellese-/oppgaveskriveuke overlater fremedeles mye tid til å gjøre ting jeg vanligvis aldri rekker rundt), og nå kan jeg endelig få gjort unna en del av maleriene og tegningene jeg har gått rundt og brygget på.

Første mann ut er en rask blekk-skisse av kjærestens elgehodeskalle, Pez Fernando, som hviler på et kaninskinn.

Og en ting til, fra nå av tenker jeg at jeg kommer til å inkludere både en norsk og en engelsk versjon av innleggene mine, i hvert fall de som ikke er overmåte ordrike. Men nok prat, jeg gir dere: PEZ FERNANDO, demonelgen!

Pez Fernando – the demon elk

Technical stuff (just because):

Paper: Hahnemühle 200 g/m2, matt, 36 x 48 cm

Medium: Talens Indian Ink

Tools: Pen nibs and holder from who knows where

Time: Err… 1 – 1.5 hours? I was running back and forth all the time, so hard to say

Reference: PEZ FERNANDO THE DEMON ELK!!!

Photographed with Nikon D800 and adjusted in Lightroom 4

 

 

—–

Tekniske greier (bare for det):

Papir: Hahnemühle 200 g/m2, matt, 36 x 48 cm

Medium: Talens Indian Ink

Verktøy: pennesplitter og holder fra sannelig om jeg vet

Tid: Hmmm.. 1-1,5 timer? Jeg løp frem og tilbake hele tiden, så vanskelig å si

Referanser: DEMONELGEN PEZ FERNANDO

Fotografert med Nikon D800 og etterbehandlet i Lightroom 4

 

 

—–

You can learn more about Pez Fernando here

Du kan lære mer om Pez Fernando her

Advertisements

6 thoughts on “Sketch of the Day: Pez Fernando

  1. Lugburz says:

    Tøffe Alces Maleficarum! Den ble kul ^^. Vi må få tatt bilder av resten av bildene dine :).

  2. Pez Fernando er så grufull. Demonelegen! haha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s